Šta je motivaciono pismo i kako ga napisati

Kada stupate u svet profesionalnog zapošljavanja, uz obavezan radni (CV), često će vam biti potrebno i motivaciono pismo. Iako poslodavac možda neće eksplicitno tražiti ovo pismo, dobro napisano motivaciono pismo može biti ključna prednost koja će vas izdvojiti iz gomile drugih kandidata. Ovo pismo je prilika da se predstavite u najboljem svetlu i istaknete svoje relevantne veštine i iskustvo u vezi sa poslom, stipendijom, praksom, volontiranjem, studijama u inostranstvu ili studentskom razmenom.

Ciljevi Motivacionog Pisma

S obzirom na određenu radnu poziciju, možda će se prijaviti mnogi kandidati koji imaju slične veštine i iskustvo. Da biste se izdvojili, trebate izbegavati opšte izjave i fraze koje su previše nejasne. Cilj motivacionog pisma je da istaknete svoju jedinstvenost i motivaciju za konkretnim poslom ili prilikom. Ovo pismo može napraviti značajnu razliku između kandidata koji su podjednako kvalifikovani.

Prednosti Motivacionog Pisma

Motivaciono pismo pruža vam priliku da direktno komunicirate sa poslodavcem. Ono vas predstavlja kao ozbiljnog i predanog kandidata i omogućava vam da detaljnije opišete svoje veštine i iskustvo. Takođe, ono dopunjuje informacije koje se nalaze u vašem CV-u. Kada ga pravilno strukturišete i napišete, motivaciono pismo može vas učiniti primamljivijim kandidatom.

Forma Motivacionog Pisma

Motivaciono pismo se piše u prvom licu jednine, direktno obraćajući se poslodavcu. Održava formalni ton, izbegavajući sleng i nepotrebne doskočice. Osim vaših ličnih podataka, uključuje i podatke o kompaniji ili organizaciji kojoj se obraćate. Pismo treba da stane na jednu A4 stranicu, sa najviše četiri pasusa, idealno tri. Važno je da proverite da li ima slovnih i gramatičkih grešaka i da završite pismo učtivo i ljubazno, ističući svoju motivaciju za posao i interes za dalji proces selekcije.

Najčešće Greške

Nemojte jednostavno ponavljati informacije iz svog CV-a; umesto toga, fokusirajte se na svoje motivacije i doprinose. Izbegavajte oslovljavanje osobe po imenu, budući da niste u ličnom odnosu. Adresu na koverti bolje odštampajte nego da je pišete ručno, što će delovati profesionalnije. Nikada ne navodite veštine i iskustvo koje nemate, jer će to lako biti otkriveno tokom selekcionog procesa.

Koristite STAR Model za Osvetljavanje Vaših Kvalifikacija

Motivaciono pismo se može strukturirati koristeći STAR model, koji će privući pažnju poslodavca i naglasiti vaše kvalifikacije. Na primer, ako konkurišete za poziciju operatera u call centru, možete koristiti ovu strukturu:

(situation) – situacija
(task) – zadatak
A (activity) – aktivnost
R (result) – rezultat

Tokom mog tromesečnog volontiranja na informacionom pultu u Narodnoj biblioteci Srbije, stekao/la sam dragoceno iskustvo u direktnoj interakciji sa korisnicima (Situacija). Tamo sam bio/la izazvan/a da obavljam različite zadatke, uključujući komunikaciju kako uživo, tako i putem telefona (Zadatak). Moje iskustvo me je pripremilo za rad u call centru i motivisalo me da se prijavim za ovu poziciju, uveren/a da ću biti vredan/a član vašeg tima (Aktivnost i Rezultat).

Sadržaj Motivacionog Pisma

Vaše motivaciono pismo treba da sadrži sledeće informacije:

Gornji levi ugao:

 • Ime i pozicija kontakt osobe
 • Ime kompanije i adresa

Gornji desni ugao:

 • Vaše ime i prezime
 • Adresa, telefon i e-mail
 • Datum slanja pisma

Prvi paragraf – Osnovne informacije:

 • Opišite ko ste i za koju poziciju konkurišete.

Drugi paragraf – Praktičan rad:

 • Ukratko navedite svoje stečeno znanje, iskustvo, volonterski rad, edukaciju i druge relevantne aktivnosti.

Treći paragraf – Motivacija:

 • Povežite svoje kvalifikacije sa specifičnim zahtevima pozicije i objasnite kako biste doprineli kompaniji.

Završetak sa pozdravom:

 • Zahvalite se na prilici i izrazite nadu za dalji kontakt.

Pozdrav (S poštovanjem, Srdačno, Srdačan pozdrav, itd.) Potpis (Ime i prezime)

Korisni Saveti

 • Pokušajte da se izdvojite iz mase kandidata i izbegavajte opšte izjave.
 • Održavajte rečenice kratkim, obično sa 15-20 reči, kako biste održali pažnju čitaoca.
 • Koristite isti font i veličinu slova kao u svom CV-u.
 • Počnite svaki pasus efektnim rečenicama i koristite sadašnje i buduće vreme.
 • Održavajte formalan stil, ali dodajte lični dodir kako biste se istakli.
 • Izbegavajte prečesto korišćenje rečenica koje počinju sa „Ja“.