Šta je motivaciono pismo i kako ga napisati | Omladinska zadruga Nefertiti

Šta je motivaciono pismo i kako ga napisati

Šta je motivaciono pismo i kako ga napisati

motivaciono pismo

Kada konkurišete za posao, uz radnu biografiju (CV) često je potrebno priložiti i motivaciono pismo. Iako to poslodavac neće navesti, dobro sastavljeno motivaciono pismo može vam dati prednost u odnosu na ostale kandidate. Prikažite sebe u najboljem svetlu, zato saberite  svoja iskustva koja su Vam neophodna za  posao/stipendiju/praksu/volontiranje/studije u inostranstvu ili studentsku razmenu.

Šta je cilj motivacionog pisma

Za početak, određena radna pozicija privući će isti profil kandidata koji će moći da ponude (skoro) isti set veština i iskustva. Izbegavajte opšta mesta i izraze čije je značenje previše nejasno. Cilj motivacionog pisma je da se istaknete kao kandidat, a ne da popunite prazan prostor na papiru. MP može da napravi veliku razliku između dvoje kandidata koji su isto ili slično kvalifikovani.

Koje su prednosti motivacionog pisma

 • Pruža Vam mogućnost da se obratite direktno poslodavcu
 • Predstavlja Vas kao ozbiljnog kandidata
 • Imate šansu da detaljnije opišite svoja znanja i veštine
 • Dopunjujete svoj CV

Forma motivacionog pisma

 • Piše se u prvom licu jednine – obraćate se direktno poslodavcu.
 • Formalnog je tona – bez slenga i doskočica.
 • Treba da sadrži Vaše lične podatke i podatke poslodavca/kompanije (npr. zašto vam je ta kompanija interesantna, kako mislite da biste doprineli baš njihovom poslovanju…).
 • Format – jedna A4 strana, najviše četiri pasusa, idealno tri!
 • Proverite da li ima slovnih i gramatičkih grešaka. Ako niste sigurni dajte nekome da pročita.
 • Pismo završite učtivo i ljubazno. Skrenite pažnju da ćete ih pozvati da se raspitate o daljim koracima selekcije. Time pokazujete da ste motivisani za posao!

Najčešće greške

 • Ne prepričavajte svoj CV (niste u školi)
 • Osobu kojoj pišete ne oslovljavajte po imenu – niste ni prijatelji ni rodbina.
 • Adresu na koverti ne pišite rukom – delovaće profesionalnije, ako je odštampate.
 • Ne navodite veštine i iskustvo, ako ih stvarno nemate. Istina će lako da se otkrije ako se pred Vas stavi konkretan zadatak.

Iskoristite STAR model

Motivaciono pismo sastavite fokusirajući se na  jednostavan princip koji poslodavca neće ostaviti ravnodušnim:

S (situation) – situacija
T (task) – zadatak
A (activity) – aktivnost
R (result) – rezultat

Primer (prijavljujemo se za poziciju operatera u call centru):

Tokom tromesečnog  volonterskog rada na informacionom pultu u Narodnoj biblioteci Srbije (S), dobro sam se upoznala sa različitim aspektima rada ove Ustanove, posebno kroz direktan kontakt sa korisnicima (T). Za moje radno mesto bila je neophodna komunikativnost, opšta informisanost i rad i sa ljudima – kako uživo tako i preko telefona (A). Iskustvo koje sam stekla dodatno me je pripremilo za rad u call centru, motivisalo i doprinelo mojoj odluci da se prijavim za ovaj posao/praksu (R).

Šta motivaciono pismo treba da sadrži

Gornji levi ugao:

 • Ime i pozicija kontakt osobe
 • Ime kompanije i adresa

Gornji desni ugao:

 • Vaše ime i prezime
 • Adresa, telefon i mail
 • Datum kada šaljete pismo

Prvi paragraf – osnovne informacije

 • Objasnite ko ste i šta želite. Dajte kratka objašnjenja, poslodavac nema vremena da čita romane!

(Kao diplomac Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, prijavljujem se za poziciju…; Na sajtu omladinske zadruge Nefretiti video sam oglas za posao u Vašoj kompaniji;)
Drugi paragraf – praktičan rad

 • Ovde ukratko opišite svoja stečena znanja, iskustvo, volonterski rad, edukacije… nabrojte sve ono što ste radili, a što bi moglo da bude interesantno poslodavcu.

(Volontirao sam dva meseca…; Govorim tečno engleski jezik; Posedujem vozačku dozvolu B kategorije, itd.)

Treći paragraf – motivacija

 • Povežite Vaše iskustvo sa poslom. Objasnite kako Vaše kvalifikacije mogu biti od koristi poslodavcu. Istaknete svoje vrednosti koje se poklapaju sa vrednostima kompanije za koju konkurišete.

(Odgovoran sam i posvećen sa željom da svoju karijeru upotpunim većim znanjem i iskustvom;  Smatram da u Vašoj kompaniji mogu  da steknem nova praktična znanja; Zainteresovan sam da upoznam nove načine rada i poboljšam poslovanje kompanije u kojoj radim, itd.)

Na kraju – Završetak sa pozdravom

 • Zahvalite sa na ukazanoj prilici

(Biće mi zadovoljstvo ako mi pružite šansu; Zahvaljujem Vam se na izdvojenom vremenu; Iskreno se nadam Vašem odgovoru i pozivu na intervju).

 • Pozdrav (S poštovanjem, Srdačno, Srdačan pozdrav, itd.)
 • Potpis (Ime i prezime)

Korisni saveti

 • Poslodavac će znati da ceni ako ste uložili dodatni napor, zato iskočite iz klišea!
 • Rečenica treba da ima 15 – 20 reči. Ukoliko je broj reči veći, pažnja čitaoca naglo opada. Prosečna dužina pasusa iznosi pet rečenica.
 • Font i veličina slova isti su kao i u CV-u (izuzev u headeru dokumenta, gde je vel. slova 9 ili 10 za lične i podatke o kompaniji).
 • Svaki pasus započnite efektnim rečenicama; koristite sadašnje i buduće vreme.
 • Stil pisanja treba da bude formalan, ali i da poseduje ličnu notu.
 • Izbegavajte rečenice koje počinju sa „Ja“ (Ja sam radio, Ja znam…)