Kako funkcioniše idealan timski rad | Omladinska zadruga Nefertiti

Kako funkcioniše idealan timski rad

Kako funkcioniše idealan timski rad

Neki poslovi su za individualce i slobodne strelce, a drugi zahtevaju timski rad, saradnju i povezanost članova unutar jedne grupe. Ljudi oduvek vole osećaj pripadništva nekoj zajednici, a  grupe su odvajkada svuda oko nas, od realnih do onih virtuelnih. Pojedinci su često spremniji da rade više i bolje, da daju sve do sebe, kada znaju da nisu sami, ako su pored njih i drugi spremni da „povuku” kada “zaškripi.” Iskustvo je pokazalo da timovi postižu bolje rezultate u rešavanju problema, jer angažuju veštine i iskustva većeg broja ljudi, po principu musketarskog slogana – „svi za jednog, jedan za sve“.

Zašto su neki timovi uspešniji od drugih ili Apolo sindrom

Jedno od brojnih istraživanja na ovu temu, razvilo je teoriju  o postojanju  tzv. Apolo sindroma. O čemu se zapravo radi? Paradoksalno zvuči, ali tim sastavljen od visoko inteligentnih ljudi ima manje šanse za uspeh od onoga u kome su prisutne prosečno inteligentne osobe. Najčešći razlog leži u činjenici da su analitički umovi podložni rasipanju vremena, nametanju sopstvenog mišljenja i skloni destruktivnim raspravama.

Temelj uspešnog timskog rada čini:

 • Postavljanje kratkih i dugoročnih ciljeva.
 • Pravi izbor ljudi za odgovarajuće pozicije (stručnost se podrazumeva).
 • Kreiranje okruženja (atmosfere) u kome se ljudi osećaju slobodno i kreativno.
 • Misija firme – važi za sve i bitna je svima.
 • Razvijanje odgovornosti – svaki pojedinac treba da se oseća lično odgovornim za uspeh celog tima, projekta ili firme.
 • Dobro raspoloženje odličan je preduslov za produktivan rad. 

Ko je potencijalni vođa tima?

 • U savremenom  poslovnom svetu uspešni su oni lideri koji stimulišu saradnike, ali su istovremeno svesni mogućnosti (i ograničenja) svog tima.
 • Pravi lideri znaju da prepoznaju dobre ideje drugih (bez obzira na sujetu).
 • Podižu radni moral i dele priznanja članovima tima za uspešno obavljen posao.
 • Da bi vođa motivisao tim, mora i sam da bude motivisan.

Ko su članovi tima?

Idealni kandidati za članove tima treba da se međusobno dopunjuju u pogledu znanja, veština i sposobnosti kojima raspolažu;  kao ličnosti – po slaganju karaktera, kako bi se ostvarila saradnja i emocionalna stabilnost tima. Treba da imaju sklonost ka timskom radu, da budu fleksibilni i prilagodljivi.

Čarobni broj 8

Prema britanskom istraživaču i teoretičaru Dr Meredith Belbinu idelan broj članova jednog uspešnog tima je osam. Ukoliko tim ima više ili manje članova neko će vršiti dve ili više funkcija. Po njemu postoje tri noseće vrste uloga:

 • Kreativac je onaj koji ima sveže ideje i predlaže strategiju, kreativan je u rešavanju problema, ali voli da delimično funkcioniše samostalno i u neku ruku je udaljen od ostatka tima.
 • Procenitelj je razborit, uporan analitički tip koji vaga odluke i pomaže timu da donese pravu. On ne dozvoljava da ga emocije savladaju, ali može biti neinspirativan.
 • Pokretač ima akcionu ulogu u timu, voli izazove, tera druge na akciju, pozitivan je i bori se protiv inertnosti i lenjosti. Sa druge strane sklon je provokacijama, nestrpljiv i iritantan.
 • Izvođač sprovodi planove, on je ona osoba koja prelazi sa reči na delo. Karakterišu ga organizacione sposobnosti, praktičnost i samodisciplina. Mana mu je da može biti nefleksibilan i zatvoren za nove ideje.
 • Dovršilac ima ulogu da kontroliše detalje, prati proces rada, proverava da se nešto nije previdelo. Često je perfekcionista, sklon sitničavosti i prevelikoj dozi kontrole.
 • Koordinator ima društvenu ulogu, prepoznaje kvalitete svakog člana svog tima, koristi na najbolji način ono što ima na raspolaganju (resurse), ima snažan osećaj da treba dostići zacrtani cilj. Slabost mu je nedostatak kreativnosti.
 • Istraživač takođe preuzima društvenu ulogu, sklon je pronalaženju novih rešenja, analitičan i odgovoran. Radoznao je, komunikativan i ekstrovertan. Sklon je da se posle početnog oduševljenja, „ugasi“.
 • Timski igrač drugima daje podršku, nadoknađuje propuste i održava komunikaciju među članovima tima. Iako promoviše timski duh, može biti neodlučan u kriznim situacijama.

I na kraju ništa neće funkcionisati bez međusobnog poverenja. A ono je u ovom slučaju trostrano:

 1. Vođa veruje svakom članu svog tima.
 2. Članovi veruju vođi.
 3. Članovi tima veruju jedni drugima.

organiyacija tima