Poslovni administrator | Omladinska zadruga Nefertiti

Poslovni administrator

Poslovni administrator

Potreban poslovni administrator za firmu na Novom Beogradu

Uslov:student zavrsnih godina odgovarajućih fakulteta

Neke od osnovnih odlika koje bi svako ko se bavi ovim poslom trebalo da poseduje :

  • sistematičnost i organizovanost,
  • izrazita komunikativnost i otvorenost (naročito pisane komunikacije),
  • analitičnost i odgovornost,
  • praktično znanje iz osnova poslovne korespondencije i dokumentacije,
  • napredan nivo poznavanja rada na računaru i programa za vođenje knjiga,
  • poznavanje nekog stranog jezika.

 

Osnovna zaduženja – administrativni poslovi

Administrator priprema i ispostavlja račune, vodi evidenciju o dospelim obavezama plaćanja troškova poslovnog prostora.Poslovi administracije se odnose i na knjiženje ulaznih i izlaznih faktura.

U njihovu nadležnost spada telefonska komunikacija i elektronska korespondencija, pisanje poslovnih dopisa i pisama prema dobijenim uputstvima kao i popunjavanje različitih formulara, popunjavanje i arhiviranje dokumenata, kao i odgovornost za povereni novac.

U oblasti poslova korespondencije i komunikacije poslovni administratori

– rade sa tekućom poštom i aktima
– primenjuju sredstva veze – usmene, pisane, elektronske, vizuelne i auditivne
– sastavljaju i izdaju različite vrste podnesaka – zahteva, molbi, prijava, predloga
– obavljaju usmenu i pisanu komunikaciju sa klijentima, bankama, komitentima, poreskim i socijalnim službama
– pripremaju sastanke, sednice, promocije, prezentacije i organizuju službena putovanja.

U oblasti knjigovodstva poslovni administratori obavljaju

– blagajničke poslove
– isplaćuju troškove, porez i druge fiskalne obaveze
– prikupljaju knjigovodstvena dokumenta i dostavljaju na knjiženje.

plata 30000 dinara

prijave: slanje cv na  konkurs@nefertiti.rs